เลือกซื้อแอร์อย่างไร?

1. ประเภทของ เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน แบ่งออกเป็นประเภทตามลักษณะความต้องการใช้งาน [...]

Read more

คำนวณบีทียูแอร์

คำนวณบีทียูแอร์ BTU = พื้นที่ห้อง ( กว้าง* [...]

ข้อดีหลังล้างแอร์

ประโยชน์ที่ได้รับหลังการล้างแอร์ ประหยัดพลังงาน [...]

ประวัติเครื่องทำความเย็น

[...]