ประวัติเครื่องทำความเย็น

เครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลกได้เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย ศ.ดร.วิลลิส แคเรียร์(Prof. Dr. Willis Carrier) ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อแคเรียร์(Carrier)มาจนทุกวันนี้เริ่มแรกจากการเกิดปัญหาในโรงพิมพ์ที่คุณภาพ การพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ หมึกพิมพ์เลอะจากสาเหตุความชื้นในอากาศไม่สม่ำเสมอ ดังนั้น ศ.ดร.วิลลิส แคเรียร์(Prof. Dr. Willis Carrier) จึงหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวโดย ค้นคิดและประดิษฐ์เครื่องจักรเพื่อลดความชื้นในอากาศลงได้สำเร็จครั้งแรกโดยได้ดึงอากาศเข้ามาผ่านแผงคอยล์ที่ทำให้เย็นโดยมีสารแลกเปลี่ยนความร้อนมาอัดแน่นแล้ว ลดแรงดันลงจากของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซพร้อมทั้งดึงความร้อนจากสิ่งรอบข้าง คือท่อและอากาศที่ไหลผ่านความชื้นที่มีในอากาศก็ควบแน่นลงเป็นหยดน้ำไหลออกไปในเมื่อความชื้นในอากาศลดลงคุณภาพงานพิมพ์ที่ได้ก็คงที่เช่นกัน แต่สิ่งที่ได้ ตามมาคือคนเราจะรู้สึกเย็นลงเพราะมีการระเหยของน้ำบนผิวหนังของคนเรา การระเหยของน้ำเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซซึ่งจะดึงความร้อน จากผิวหนังทำให้เรารู้สึกเย็นหลังจากนั้นก็มีการผลิตเครื่องลดความชื้นและเครื่องปรับอากาศหรือที่เรียกสั้นๆว่า แอร์บ้าน จนถึงปัจจุบัน(2015) เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ยังคงจำหน่ายเป็นอันดับหนึ่งของโลก