tell

line

แอร์ติดผนัง (Wall type)แอร์แบบแขวน (Flexy type)แอร์แบบฝังฝ้าสี่ทิศทาง (Cassete type)

ขั้นตอนการล้างแอร์ ขั้นตอนการล้างคอยล์เย็น ( EVAPORATOR )

 • ถอดชุดหน้ากากแอร์ออกทั้งหมดเพื่อล้างทำความสะอาดภายใน
 • นำผ้าใบล้างแอร์ คลุม (คอยล์เย็น) ทั้งหมด
 • ฉีดล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นแอร์ ( EVAPORATOR ) ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและเป่าแผงไฟแอร์ให้แห้งด้วย BLOWER
 • เป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งแอร์ด้วย BLOWER
 • ล้างทำความสะอาดชุดหน้ากากแอร์และแผ่นกรองอากาศ ( FILTER )
 • เป่าลมชุดหน้ากากแอร์และแผ่นกรองอากาศให้แห้งด้วย BLOWER
 • ประกอบชุดหน้ากากแอร์ , แผ่่นกรองอากาศ และ เช็คจุดขันสกรูให้เรียบร้อย


ขั้นตอนการล้างคอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT )

 • ล้างทำความสะอาดคอนเดนซิ่งแอร์ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง (เหตุผลที่ไม่ถอดโครงคอยล์ร้อนเพราะว่าคอยล์ร้อนถ้าถอดบ่อยจะทำเกิดเสียงดัง)
 • ทดสอบการทำงานของแอร์ ว่าทำงานปกติดีหรือไม่
 • ตรวจวัดแรงดันน้ำยาแอร์ให้อยู่ระหว่าง 70-80 ปอนด์ ( แรงดันขึ้นอยู่กับสเปค ขนาดและยี่ห้อของแอร์ )

อัตราค่าบริการล้างแอร์ติดผนัง ( บริการตรวจเช็คแอร์ ฟรี!! )

ขนาด (บีทียู) ค่าบริการ ( บาท )
แอร์แบบติดผนัง ขนาด 9000 - 15000 บีทียู 650
แอร์แบบติดผนัง ขนาด 18000 - 24000 บีทียู 700
แอร์แบบติดผนัง ขนาด 28000 - 36000 บีทียู 800

 

ขั้นตอนการล้างแอร์ ขั้นตอนการล้างคอยล์เย็น ( EVAPORATOR )

 • ถอดชุดหน้ากากแอร์ออกทั้งหมดเพื่อล้างทำความสะอาดภายใน
 • นำผ้าใบล้างแอร์ คลุม (คอยล์เย็น) ทั้งหมด
 • ฉีดล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นแอร์ ( EVAPORATOR ) ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและเป่าแผงไฟแอร์ให้แห้งด้วย BLOWER
 • เป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งแอร์ด้วย BLOWER
 • ล้างทำความสะอาดชุดหน้ากากแอร์และแผ่นกรองอากาศ ( FILTER )
 • เป่าลมชุดหน้ากากแอร์และแผ่นกรองอากาศให้แห้งด้วย BLOWER
 • ประกอบชุดหน้ากากแอร์ , แผ่่นกรองอากาศ และ เช็คจุดขันสกรูให้เรียบร้อย


ขั้นตอนการล้างคอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT )

 • ล้างทำความสะอาดคอนเดนซิ่งแอร์ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง (เหตุผลที่ไม่ถอดโครงคอยล์ร้อนเพราะว่าคอยล์ร้อนถ้าถอดบ่อยจะทำเกิดเสียงดัง)
 • ทดสอบการทำงานของแอร์ ว่าทำงานปกติดีหรือไม่
 • ตรวจวัดแรงดันน้ำยาแอร์ให้อยู่ระหว่าง 70-80 ปอนด์ ( แรงดันขึ้นอยู่กับสเปค ขนาดและยี่ห้อของแอร์ )

อัตราค่าบริการล้างแอร์แบบแขวน ( บริการตรวจเช็คแอร์ ฟรี!! )

ขนาด (บีทียู) ค่าบริการ ( บาท )
แอร์แบบแขวน ขนาด 12000 - 18000 บีทียู 800
แอร์แบบแขวน ขนาด 20000 - 28000 บีทียู 1000
แอร์แบบแขวน ขนาด 30000 - 36000 บีทียู 1500
แอร์แบบแขวน ขนาด 38000 - 48000 บีทียู 1800
แอร์แบบแขวน ขนาด 49000 - 60000 บีทียู 2000

 

ขั้นตอนการล้างแอร์ ขั้นตอนการล้างคอยล์เย็น ( EVAPORATOR )

 • ถอดชุดหน้ากากแอร์ออกทั้งหมดเพื่อล้างทำความสะอาดภายใน
 • นำผ้าใบล้างแอร์ คลุม (คอยล์เย็น) ทั้งหมด
 • ฉีดล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็นแอร์ ( EVAPORATOR ) ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและเป่าแผงไฟแอร์ให้แห้งด้วย BLOWER
 • เป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งแอร์ด้วย BLOWER
 • ล้างทำความสะอาดชุดหน้ากากแอร์และแผ่นกรองอากาศ ( FILTER )
 • เป่าลมชุดหน้ากากแอร์และแผ่นกรองอากาศให้แห้งด้วย BLOWER
 • ประกอบชุดหน้ากากแอร์ , แผ่่นกรองอากาศ และ เช็คจุดขันสกรูให้เรียบร้อย


ขั้นตอนการล้างคอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT )

 • ล้างทำความสะอาดคอนเดนซิ่งแอร์ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง (เหตุผลที่ไม่ถอดโครงคอยล์ร้อนเพราะว่าคอยล์ร้อนถ้าถอดบ่อยจะทำเกิดเสียงดัง)
 • ทดสอบการทำงานของแอร์ ว่าทำงานปกติดีหรือไม่
 • ตรวจวัดแรงดันน้ำยาแอร์ให้อยู่ระหว่าง 70-80 ปอนด์ ( แรงดันขึ้นอยู่กับสเปค ขนาดและยี่ห้อของแอร์ )

อัตราค่าบริการล้างแอร์แบบฝังฝ้าสี่ทิศทาง ( บริการตรวจเช็คแอร์ ฟรี!! )

ขนาด (บีทียู) ค่าบริการ ( บาท )
แอร์แบบฝังฝ้าสี่ทิศทาง ขนาด 12000 - 18000 บีทียู 1500
แอร์แบบฝังฝ้าสี่ทิศทาง ขนาด 19000 - 30000 บีทียู 2000
แอร์แบบฝังฝ้าสี่ทิศทาง ขนาด 30000 - 48000 บีทียู 2500
แอร์แบบฝังฝ้าสี่ทิศทาง ขนาด 49000 ขึ้นไป 3000